Barra

Matemàtiques de l'ESO

La finalitat de les obres de Matemàtiques de Tibidabo Edicions és facilitar la comprensió de diversos conceptes matemàtics, així com la seva assimilació.

Es pretén que els alumnes tinguin molt clars els conceptes explicats per a que puguin desenvolupar amb més facilitat les facultats de raonament i abstracció requerides als quatre cursos de l'ESO.

Igualment, tots els coneixements que puguin entendre i assimilar els seran de molta utilitat en cursos propers i en d'altres aspectes de la seva vida acadèmica.