EDUCAR EN VALORS

ISBN: 84-8033-337-5/978-84-8033-337-5

Nombre de pàgines: 200

Acompanyat de quatre DVD:

"APRENDRE A SER RESPONSABLE": Aquest bloc explica les responsabilitats que han d'aprendre a adquirir els adolescents, ja sigui vers ells mateixos com vers els altres, per, així, poder formar-se més adequadament com persones.

"APRENDRE A SER RESPECTUÓS": Aquest bloc va destinat a aportar informació, reflexió i debat sobre quatre àmbits en què hem d'aplicar el respecte si volem aconseguir una convivència harmònica amb nosaltres mateixos, amb els que ens envolten i amb el nostre entorn.

"APRENDRE A SER EMPÀTIC": Aquest bloc explica la necessitat de ser capaços d'entendre els altres, de posar-nos en el seu lloc per, així, enfortir les relacions humanes, fomentar la comunicació entre les persones i millorar la societat.

"APRENDRE A AUTOREGULAR-SE": En aquest darrer bloc s'explica la importància de l'autoconeixement. Si l'adolescent es coneix ell mateix serà capaç de controlar els seus impulsos negatius i d'afrontar les contrarietats amb una actitud més positiva.