Barra

Matemàtiques de l'ESO. Resolució de problemes

L'obra Matemàtiques de l'ESO és una obra de caràcter audiovisual. La seva finalitat consisteix en la resolució de problemes matemàtics utilitzant diferents estratègies, procediments i recursos, des de la intuició fins els algoritmes, a partir dels conceptes matemàtics teòrics ja explicats.

Es pretén focalitzar en les diferents estratègies per resoldre els problemes matemàtics amb la major facilitat i habilitat, podent traspassar aquests coneixements i procediments a d'altres àmbits de la vida quotidiana.