Barra

nutrició

Documento sin título

L'obra compleix amb els objectius establerts al Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableixen ensenyaments mínims corresponents a l'ESO.

La Llei 17/2011, de Seguretat Alimentària i Nutrició, estableix l'obligació de promoure l'ensenyament dels principis bàsics d'alimentació i nutrició.

 

 

Educar en l'Alimentació i la Nutrició

La infantesa i l'adolescència són etapes de la vida idònies per aprendre a menjar de forma saludable. Per aconseguir-ho cal la intervenció de pares, educadors i professionals de la salut al procés educatiu.

Aquesta obra ofereix elements d'anàlisi que permeten la identificació de mals hàbits alimentaris i de situacions de trastorns de l'alimentació en joves i adolescents.

L'obra es divideix en 4 grans apartats. En tots ells s'exposen casos paradigmàtics, que segueixen la següent estructura:

- Plantejament del cas

S'expliquen certes actituds, característiques i situacions referides a hàbits alimentaris, tipus d'alimentació, propietats dels aliments, etc., i la necessitat d'adoptar uns bons hàbits alimentaris des de l'adolescència per evitar possibles problemes de salut a l'edat adulta.

- Anàlisi del cas plantejat

S'analitzen casos i actituds relacionats amb el plantejament exposat. Es mostren exemples de mals hàbits alimentaris i situacions de possible risc per a la salut, analitzant cada un dels casos, assenyalant els comportaments i actituds negatius i advertint dels possibles problemes de salut que comporten aquests hàbits nocius.

- Propostes d'actuació

En cada un dels casos analitzats s'ofereixen pautes i propostes d'actuació per ajudar els joves i adolescents a aprendre a adoptar uns bons hàbits alimentaris, conscienciant-los dels riscs que corren si no duen una alimentació sana i equilibrada.

Els 4 grans apartats en què es divideix l'obra són els següents:

 • TEMA A. L'ALIMENTACIÓ SALUDABLE PER CRÉIXER ADEQUADAMENT
 • És molt important l'educació alimentària, per evitar problemes nutricionals i corregir idees equivocades que giren al voltant de l'alimentació i dels ideals d'imatge corporal. En aquesta etapa, els nois i noies són fàcilment influenciables pels amics i els mitjans de comunicació en diversos aspectes de la seva vida, entre els quals hi ha l'alimentació.

 • TEMA B. L'ALIMENTACIÓ I LES DIFERENTS CULTURES
 • L'alimentació está lligada a factors culturals i mediambientals, a religions i creences. Així, cada cultura ha desenvolupat una forma pròpia d'alimentar-se, de tal manera que el món de l'alimentació és un ric mosaic de formes i maneres.

 • TEMA C. L'ALIMENTACIÓ I L'ACTIVITAT FÍSICA
 • L'adolescència és una època òptima per fer esport, ja que el desenvolupament corporal afavoreix les aptituds per dur-lo a terme, per això cal adaptar l'alimentació de l'adolescent esportista als horaris i ritme d'entrenament i tenir en compte altres activitats del dia, considerant les característiques personals.

 • TEMA D. L'ALIMENTACIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT
 • La prevenció de la majoria de les malalties cròniques més freqüents al nostre entorn comença per uns hàbits de vida saludables, entre els quals cal destacar l'alimentació. Els factors de motivació que trobem en la gent jove per canviar els hàbits alimentaris solen anar lligats a la imatge corporal i l'estètica. En aquest cas els patrons alimentaris que segueixen, sovint fruit d'una mala informació, podrien ser factors de risc de malalties greus, com trastorns del comportament alimentari.

  Per una bona educació alimentària les normes ensenyades des de l'escola s'han de dur a terme a casa, per tant caldria una col·laboració entre pares i professors.

  La realització es planteja amb escenes desenvolupades per actors professionals, la seva claredat provoca un debat entre els usuaris d'aquest material.

  La presentació consisteix en un llibre, amb esquemes i pautes d'orientació, i 4 DVD de més de 2 hores de durada total.

   

  El preu de l'obra és de 210* euros, IVA i transport inclòs.

   

   

  *El preu inclou un 15% de descompte per a Biblioteques públiques.


  • TEMA A

  · CAS PRÀCTIC 1

  Falses creences i mites sobre l'alimentació. (idees equivocades que tenen els joves sobre els aliments i la seva composició).


  · CAS PRÀCTIC 2

  Idees per a créixer de manera saludable. (pautes i consells alimentaris  oferts als joves per a ajudar-los a créixer de forma saludable)


  · CAS PRÀCTIC 3

  Conseqüències de no descansar les suficients hores i no esmorzar. (adolescent baixa de to i sense forces en les primeres hores de classe).


  · CAS PRÀCTIC 4

  Conseqüències de no tenir uns hàbits alimentaris i uns horaris de menjades adequats (adolescent amb problemes de dispersió i falta de rendiment a classe).


  · CAS PRÀCTIC 5

  Falta d'higiene a l'hora de seure a taula. (noies sense vestir i calçar seuen a taula sense rentar-se les mans l després d'haver estat a la piscina).


  · CAS PRÀCTIC 6

  Conseqüències de no aplicar un tractament higiènic als aliments (falta de cura de dues adolescents en preparar el sopar provoca una toxiinfecció alimentaria a la família).


  · CAS PRÀCTIC 7

  Falta d'higiene i de bons modals a taula. (adolescent toca el seu menjar i el dels altres amb la mà).


  · CAS PRÀCTIC 8

  Desconeixement de la col·locació correcta de plats i coberts a taula (mare ensenya a llurs filles la manera de col·locar correctament els plats i coberts).

  • TEMA B

  • CAS PRÀCTIC 1

  Desconeixement de la dieta vegetariana i les seves característiques (adolescent vol ser vegetariana però desconeix com cal combinar els aliments).


  • CAS PRÀCTIC 2

  Refús per desconeixement de la dieta vegetariana (adolescent vegetariana explica a les seves amigues quins aliments menja).


  • CAS PRÀCTIC 3

  Tastet de menjars d'altres països (mare hindú prepara menjar del seu país i n'explica els components).


  • CAS PRÀCTIC 4

  Diferències religioses entorn a l'alimentació i els costums. (noi musulmà i vegetarià surt amb amics que beuen alcohol i no entenen que ell no begui).


  • CAS PRÀCTIC 5

  Refús a menjars d'altres països i a aliments desconeguts (dos adolescents expliquen els seus problemes amb el menjar a un viatge a Perú)

  • TEMA C

  • CAS PRÀCTIC 1

  Importància i necessitat d'alimentar-se adequadament abans de fer esport (nois expliquen els problemes que van tenir en fer esport, problemes derivats de no haver menjat correctament).


  • CAS PRÀCTIC 2

  Rendiment esportiu baix per no dur una alimentació adequada (noi té rendiment baix a classe d'esports,  malgrat ser esportista, per no menjar res per esmorzar).


  • CAS PRÀCTIC 3

  Conseqüències de tenir una pèrdua de pes sense control mèdic (adolescent ballarina perd pes deixant de menjar i deixa de rendir com fins el moment).


  • CAS PRÀCTIC 4

  Conseqüències de la falta d'hidratació a la pràctica esportiva (adolescent es deshidrata per no beure cap mena de líquid a una sortida en bicicleta).


  • CAS PRÀCTIC 5

  Importància del menjar després d'haver fet exercici físic (una família discuteix sobre quin és el restaurant més adequat per anar després d'haver fet una passejada de diverses hores).

  • TEMA D

  • CAS PRÀCTIC 1

  Mals hàbits alimentaris i falta d'exercici d'un noi obès (adolescent obès es nega a fer exercici i manté uns hàbits alimentaris poc saludables).


  • CAS PRÀCTIC 2

  Canvi d'hàbits alimentaris i de manera de vestir amb la intenció d'aprimar-se (noia adolescent deixa de menjar certs aliments amb la idea d'aprimar-se).


  • CAS PRÀCTIC 3

  Malaltia celíaca (noi celíac explica els símptomes de la seva malaltia).


  • CAS PRÀCTIC 4

  Falta de control de la diabetis (noia diabètica canvia alguns hàbits i comença a tenir controls de glucèmia poc satisfactoris).


  • CAS PRÀCTIC 5

  Conseqüències de la falta de control de la diabetis (un noi diabètic pateix una hipoglucèmia).


  • CAS PRÀCTIC 6

  Conseqüències de deixar de menjar carn i no compensar la seva falta amb d'altres aliments (noia deixa de menjar carn perquè li fa pena que se sacrifiquin animals però no ho compensa amb d'altres aliments).


  • CAS PRÀCTIC 7

  Alimentació insuficient en etapes de creixement (noi que menja poc creix amb rapidesa. La seva salut i els seus estudis se'n ressenten).


  • CAS PRÀCTIC 8

  Mals hàbits alimentaris i poca diversificació dels aliments (adolescent que menja gairebé tots els dies el mateix i abusa de brioixeria, caramels i fregits).


  • CAS PRÀCTIC 9

  Anorèxia (noia deixa de menjar i fa esport exageradament. Malgrat estar excessivament prima segueix volent aprimar-se per a estar com les seves amigues de la classe).


  • CAS PRÀCTIC 10

  Bulímia (adolescent amb descontrol als seu pes. Per a compensar les ingestes excessives pren laxants i diürètics i es provoca el vòmit).


  • CAS PRÀCTIC 11

  Vigorèxia (noi obsessionat amb l'esport, canvia la seva alimentació i pren suplements proteics sense pensar en les conseqüències que això pot tenir per la seva salut).