Barra

Psicologia infantil

Les obres de psicologia infantil de Tibidabo Edicions estan dividides en dos grans blocs. El primer d'ellos s'ocupa de la psicologia infantil entre els 0 i els 5 aanys, amb els problemes, situacions conflictives i possibles conductes perjudicials per als nenes i nenes d'aquestes edats.

El segon bloc s'ocupa de la psicologia entre els 6 i els 12 anys. En aquesta etapa es tracten els problemes, situacions conflictives i possibles conductes perjudicials per als nens i nenes d'aquestes edats, així com l'entrada a la preadolescència i els possibles problemes que s'hi poden produir.