Barra

Ciències de la Terra

Es presenten les últimes teories desenvolupades de cada matèria aportant una visió global i sintètica de cada una d'elles.

Els coneixements que aporten les obres abasten des de la conscienciació de la necessitat de preservar les diferents formes de vida, així com la interacció entre l'evolució geològica del planeta i la vida.

Igualment, s'aporten coneixements sobre les aplicacions d'un conjunt de lleis i descobriments científics que han marcat una fita en la història de la ciència contemporània i coneixements sobre les futures fonts d'energia i les seves aplicacions.

Els continguts de les obres han estat creats amb imatges assistides per ordinador i elaborades especialment per aquesta col·lecció.