Barra

MATEMÀTIQUES. PRIMER I SEGON D'ESO. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.

ISBN
MATEMÀTIQUES. PRIMER I SEGON D'ESO. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.
Matemàtiques. Primer i Segon d'ESO. Resolució de problemes
ISBN: 978-84-8033-650-5

Consta de 4 DVD, amb una durada total aproximada de dues hores, en els quals es plantegen i solucionen diferents exercicis de matemàtiques, amb diversos graus de dificultat i referents als temes inclosos al temari de primer i segon d'ESO.