Barra

Climatologia i tecnologia


 

Obra produïda per la NASA i amb la col·laboració del Dr. Asiain Garcia del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, es compon de 3 DVD, un llibre i un CD-ROM.

DVD inclosos en l'obra:

· El canvi climàtic

· L'Estació Espacial Internacional

· El laboratori de la Natura

S'hi tracten, entre altres temes, assumptes relacionats amb el canvi climàtic del nostre planeta i els efectes de la superpoblació sobre el medi ambient, algunes de les tècniques de reciclatge més practicades als països industrialitzats i els detalls sobre la construcció, característiques i objectius de l'Estació Espacial Internacional.

 
Incendi dels pous de petroli de Kuwait.
 

El clima de la Terra està en evolució permanent, tant a causa de l'acció de l'home (incendis, contaminació d'aigües i oceans, de boscos, etc.) com de l'acció de la pròpia natura (volcans, terratrèmols i altres fenòmens naturals). L'impacte de l'acció de l'home en la natura no només es tradueix en un canvi del clima a la Terra, sinó que també té relació amb la desaparició progressiva de rius, llacs i fins i tot mars, com és el cas del mar Aral.

La Humanitat ha alterat i altera el desenvolupament natural de la vida a la Terra d'incomptables maneres i en moltes ocasions. Pràcticament hem monopolitzat les cadenes alimentàries, destruit un gran nombre d'espècies animals i vegetals i hem influit en tots els mecanismes reguladors dels ecosistemes, com el que regeix el cicle de l'aigua als boscos o la manera com la capa d'ozó estratosfèric filtra les radiacions ultraviolades del Sol. En aquesta obra hi trobareu documentació sobre tot això, completada amb fantàstiques imatges i exemples clars.

Al primer DVD, titulat EL CANVI CLIMÀTIC, s'hi inclouen sis pel·lícules produïdes per la NASA, i els seus títols són:

1. EL CANVI CLIMÀTIC PER L'ACCIÓ DE L'HOME

2. EL CANVI CLIMÀTIC PER L'ACCIÓ DE LA NATURA

3. SALVAR YELLOWSTONE

4. L'IMPACTE DELS INCENDIS FORESTALS A L'ATMOSFERA

5. GEOGRAFIA DES DE L'ESPAI

6. LA PÈRDUA D'UN SISTEMA FLUVIAL

Aquestes pel·lícules, de contingut altament pedagògic, relacionen amb detall els agents que causen l'evolució recent del clima del nostre planeta, una de les amenaces més grans de la vida a la Terra i, en particular, de la Humanitat. Es descriuen, també, conceptes lligats estretament amb el canvi climàtic, com són ecosistema, atmosfera, emissions de diòxid de carboni, interacció d'atmosfera i oceans, variabilitat de la radiació solar, tala d'arbres, emissió de gasos dels volcans, etc.

En aquest DVD s'hi especifiquen de manera clara i concisa les activitats humanes i els fenòmens naturals que contribueixen en grau més alt a l'efecte hivernacle i al procés de desertització d'algunes regions de la Terra. Els incendis, tant els naturals com els provocats voluntària com involuntàriament per l'home, reben una atenció especial en aquesta obra per les terribles conseqüències que se'n deriven. Els conceptes descrits sempre estan acompanyats d'exemples i il·lustracions de gran qualitat gràfica, que permeten la seva completa assimilació.

El segon DVD està dedicat a l'Estació Espacial Internacional: en què consisteix, quins terminis haurà de seguir el procés de la seva construcció en òrbita al voltant de la Terra, quines dimensions tintrà l'Estació en acabar la seva construcció, etc. Es fa una revisió del gran ventall de projectes científics que es duran a terme a bord de l'Estació Espacial Internacional. Aquests projectes repercutiran en un futur, sens dubte, en una millora de la qualitat de vida a la Terra, i facilitaran el desenvolupament de futures missions espacials.

 

Al tercer DVD s'hi inclouen 14 pel·lícules de 54 minuts de durada en total, i de contingut altament pedagògic sobre temes diversos referents al nostre ecosistema com són l'aigua, els residus, les selves tropicals, l'agricultura ecològica, etc.

Des de l'organisme més petit al més gran i complex, les diferents formes de vida del nostre planeta es troben relacionades d'una manera o altra entre elles, i formen una xarxa complexa. Com si fos una teranyina, un simple fregament fa vibrar tota l'estructura, i si se'n trenca un dels fils, la teranyina sencera es podria desfer. Aquesta teranyina es diu ecosistema.

L'ecosistema no només uneix totes les formes de vida, sino que també les connecta amb elements inerts com l'aigua, l'aire, els minerals, la llum del Sol, etc. Així, per exemple, petits canvis en la qualitat de l'aire d'una població poden provocar la desaparició de certes espècies i/o de l'augment del nombre d'individus d'altres, entre moltes altres conseqüències.

Per això considerem bàsiques les explicacions del temari que compon aquest tercer DVD:

PART I. EL LABORATORI DE LA NATURA

EL CICLE DE L'AIGUA. ¿COM CONTAMINEM L'AIGUA?

PART II. LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA

COM ESCALFA L'AMBIENT LA SUPERPOBLACIÓ?
COM ES DESTRUEIXEN ELS BOSCOS TROPICALS?
DE QUINA MANERA ELS PESTICIDES I ELS CULTIUS FAN MALBÉ EL MEDI AMBIENT?
L'AGRICULTURA ECOLÒGICA.
COM ES RECICLA EL PAPER?
L'ENTERRAMENT DE RESIDUS.
LA UTILIZACIÓ DELS MICROORGANISMES PER A NETEJAR RESIDUS PERILLOSOS. ELS EFECTES MEDIAMBIENTALS DELS VESSAMENTS DE PETROLI.
L'ECOLOGIA DELS ESTUARIS I DE LES COSTES ROCALLOSES.
COM FUNCIONA UNA PLANTA DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS?
COM CONTAMINEM LES COSTES?

PART III. LA CONTAMINACIÓ DE L'AIRE QUE RESPIREM

LA PLUJA ÀCIDA I ELS SEUS EFECTES MEDIAMBIENTALS.

Els problemes mediambientals són el resultat del consum insostenible de recursos naturals i de la producció de deixalles que no poden ser reciclades o biodegradades. Principalment són generades pels països desenvolupats, però es transmeten a la resta del planeta a través de l'aire o de l'aigua, mitjans que no coneixen fronteres. Es tracta, doncs, d'un problema d'escala internacional que s'ha de solucionar mitjançant la col·laboració de tots els països. Per a solucionar-lo hem de canviar la manera d'utilitzar els recursos naturals (han de ser duradors) i produïm residus (d'una manera i a un ritme que la biosfera pugui suportar sense ser perjudicada). A la tercera cinta d'aquesta obra s'hi tracten de manera sistematitzada els punts exposats anteriorment.

 

El preu de l'obra, que inclou un llibre, tres DVD i un CD-ROM és de 195* euros, IVA i despeses d'enviament incloses (territori Peninsular).

 

 

*Inclou descompte del 15%, preceptiu per a biblioteques públiques.