Barra

Sostenibilitat

Subscrigui's al nostre canal canal

¿PER QUÈ ÉS NECESSARI UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE? Se segueix parlant dels recursos energètics i dels recursos naturals i s'acaba amb la contaminació i residus. En tots els casos es tracta d'una obra pràctica on s'ofereixen consells i activitats per fer amb l'objectiu de contribuir positivament a la conservació i millora del nostre entorn.

• AGENDA 21 I RECURSOS ENERGÈTICS
- ANNEX: CIRCUITS ELÈCTRICS

• RECURSOS NATURALS

• CONTAMINACIÓ I RESIDUS

D'aquesta manera, quan expliquem per què cal un desenvolupament sostenible destaquem que el desenvolupament de la societat actual, especialment en els països de l'anomenat primer món, amb un model de vida basat en el consum i a on els productes tenen una caducitat cada dia més curta, ha desembocat en una contaminació creixent de l'atmosfera i de les aigües i en el perill immediat de l'exhauriment dels recursos.

A RECURSOS ENERGÈTICS parlem d'energies no renovables (el petroli i el gas natural), que són el resultat de l'acumulació de plàncton (organismes microscòpics marins) al fons marí, i d'energies renovables (l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia geotèrmica, l'energia hidràulica i la biomassa). També tractem l'ús sostenible dels recursos energètics i com podem estalviar energia a casa.

A RECURSOS NATURALS parlem dels ecosistemes i de com es pot evitar la pèrdua de la biodiversitat: " La consecució d'un desenvolupament sostenible ha de tenir entre els seus objectius mantenir la biodiversitat existent al planeta, tot i que el problema és d'abast mundial i, per tant, són necessàries decisions polítiques d'alt nivell, la conservació de la riquesa de l'entorn immediat és responsabilitat de les persones que hi viuen".

 

Tothom pot contribuir també des del seu àmbit, procurant:

 

Aprofitar al màxim el paper i reciclar-lo. No hem d'oblidar que una tona de paper reciclat evita la tala de deu arbres, entre d'altres beneficis.

 

Tenir preferència per les espècies autòctones, que són les més adaptades i, per tant, les més resistents a les condicions ambientals i a les malalties, a l'hora de dissenyar els jardins urbans i particulars.

No comprar ni afavorir el comerç de plantes, animals i objectes exòtics.

 

Igualment, parlem de la degradació del sòl, de les seves causes i conseqüències i de les mesures per a un ús sostenible del sòl:" També l'activitat humana en altres camps està posant en perill la conservació del sòl amb el vessament d'aigües contaminades, de residus líquids i sòlids procedents de la indústria o de la construcció, de pesticides de tot tipus". " Als sòls més degradats caldria plantejar-se mesures de conservació (obres de control de les aigües superficials, correcció de barrancs, protecció dels talussos...) i, en aquests casos, la restauració o reconstrucció".

 

Esmentem l'atmosfera de la Terra: "Tota aquesta contaminació afecta directament els éssers vius. Així, repercuteix negativament en la salut de les persones que viuen a les ciutats en forma de malalties respiratòries (no s'ha d'oblidar que una persona respira 13 kg d'aire per dia), irritacions oculars, afeccions cutànies, etc.".

 

Parem atenció a l'aigua: "L'aigua és un recurs indispensable per a tots els organismes vius, sense ella la vida no seria possible". Quant a les conseqüències de la contaminació de l'aigua, entre moltes altres coses, parlem de: "L'augment de les malalties, tant pel consum d'aigua en males condicions com perquè la seva contaminació afavoreix la proliferació d'insectes o d'altres agents transmissors o generadors de malalties". Finalment, fem una explicació de com podem evitar la contaminació de l'aigua.

 

Esmentem, relacionant-los amb l'aigua, els ecosistemes fluvials i les conseqüències de l'alteració dels cursos fluvials. "retenen una gran quantitat de sediments, la qual cosa modifica la dinàmica dels sistemes costaners i del curs baix del riu. L'exemple més clar d'aquest fet és el retrocés que experimenten els deltes i algunes platges".

"Redueixen el cabal del riu, arribant en ocasions a disminuir-lo de tal manera que no és suficient ni per mantenir la vida aquàtica ni per recarregar els aqüífers. Aquest darrer problema és particularment greu a la zona propera a la línia de la costa, on els aqüífers poden arribar a patir intrusió marina".

 

Finalment, parlem dels boscos i dels efectes de l'activitat humana al medi marí.

 

Al capítol de CONTAMINACIÓ I RESIDUS parlem de la contaminació lumínica i de quins perjudicis comporta la contaminació lumínica: "Els efectes de la contaminació lumínica- com de tota contaminació- es fan sentir en molts àmbits. Així, ocasiona: pèrdua de la visió del cel estrellat, inseguretat vial, malbaratament energètic i econòmic, increment en la producció de residus tòxics, afectacions a la vida silvestre".

 

En components bàsics d'un sistema d'enllumenat, tractem les làmpades incandescents i les làmpades de descàrrega gasosa, amb les seves diverses modalitats i proposem algunes mesures per reduir la contaminació lumínica.

 

Addicionalment tractem com podem contribuir a la reducció dels residus, com per exemple:

 

• Si s'utilitzen bosses de plàstic o paper, procurar omplir-les al màxim de la seva capacitat. Per què agafar-ne dues si amb una ja en tenim prou?

• Evitar comprar productes amb un excés d'embolcall. Per exemple, és millor comprar la fruita i les verdures a granel que no empaquetades en safates.

• A l'hora de comprar productes amb data de caducitat (pots de pintura o menjar, per exemple), procurar adquirir la quantitat exacta per no haver-los de llençar després.

 

 

SOSTENIBILITAT. PART I

¿Per què és necessari un desenvolupament sostenible?
Què és l´Agenda 21?
Com s´implanta l´Agenda 21 en un municipi?
Energies no renovables
Energies renovables
Ús sostenible dels recursos energètics
Com es pot estalviar energia?
Com podem estalviar energia a casa?

 

 


SOSTENIBILITAT. PART II

Els ecosistemes i la biodiversitat
Per qu` disminueix la biodiversitat?
Com pot evitar-se la pèrdua de biodiversitat?
El sòl, un recurs limitat
La degradació del sòl: causes i conseqüències
Mesures per a l´ús sostenible del sòl
El dinamisme de l´atmosfera
Com es contamina l´atmosfera?
L´aigua, un recurs indispensable
Conseqüències de la contaminació de l´aigua
Com podem evitar la contaminació de l´aigua?
Els ecosistemes fluvials
Conseqüències de l´alteraci´ dels cursos fluvials
Els boscos
Efectes de l´activitat humana en el mitjà marí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOSTENIBILITAT. PART III

Què és la contaminació lumínica?
Quins perjudicis comporta la contaminació lumínica?
Components bàsics d´un sistema d´enllumenat
Algunes mesures per reduir la contaminació lumínica
La contaminació acústica
Com podem reduir la contaminació acústica?
Quins perjudicis poden causar els residus?
Quin és la millor gestió dels residus?
L´eliminació dels residus
Mesures per reduir els residus
Com podem contribuir a la reducció dels residus?

 

El preu total de l'obra és de 195* euros, IVA i despeses d´enviament inclosos.

 

 

*El preu inclou un 15% de descompte per a Biblioteques Públiques.