Barra

conflictes-escolars

Documento sin título

L'obra compleix amb els objectius establerts al Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableixen ensenyaments mínims corresponents a l'ESO.

 Aquesta obra ofereix elements d'anàlisi que permeten la identificació de problemes i situacions i aportar uns criteris d'actuació en quatre àmbits que afecten la convivència escolar.


» La bibliografia consta de 129 títols dividits en els 10 apartats tractats a l'obra.

L´enfocament és molt pràctic: a partir de casos concrets conflictius, s´analitzen el problemes, s´adverteix sobre falses solucions i s´indica quina seria l´eficaç i justa. Les falses solucions possibles són de dos gèneres: La resposta inhibida, acovardida, que intenta negar el problema per no enfrontar-s´hi, la resposta agressiva, airada, que respon a la violència amb violència (malgrat que només sigui verbal) i agreuja el problema sense resoldre´l.

Manuel Segura Morales. Doctor en Filosofia i Ciències de l´ Educació.
Professor emèrit de la Universidad de La Laguna.

 

 

S’ha optat per enfocar aquestes qüestions a partir de casos paradigmàtics, seguint el següent fil conductor:

» Descripció del cas.

S’exemplifiquen comportaments, actituds, valors, emocions i actuacions del món educatiu d’ara i aquí.

» Anàlisi dels protagonistes.

S’assenyala quina ha estat l’actuació de cada protagonista, cercant els motius, valorant les causes i els efectes del que han fet o deixat de fer, tractant d’esbrinar quins errors i quins encerts ha tingut.

» Propostes d'actuació.

La majoria de propostes han estat aplicades en casos reals. Aquestes indicacions s’han de contextualitzar, no es poden considerar de forma isolada o fragmentària, ja que podrien donar lloc a interpretacions errònies. És evident que el grau de satisfacció de les propostes no serà el mateix per a tothom, malgrat ser indicacions, fruit de l’experiència acumulada, que han estat assajades, experimentades i contrastades.

 

TEMA A. Els conflictes escola/família.

Els problemes de relació escola-família són l'origen dels conflictes més importants que pateix el sistema educatiu i els professors i alumnes. Cal mantenir aquesta relació amb molta cura o recuperar la confiança mútua entre ambdues.

 • La confiança mútua
 • Famílies inhibides
 • Famílies sobreprotectores i agressives
 • L'estimulant exercici de la paternitat: famílies assertives

 


TEMA B. Els conflictes professorat/alumnat

Una relació negativa entre docents i alumnes és la causa dels conflictes més freqüents a l'escola. Cal modificar-la per fer possible un aprenentatge efectiu i reeixit.

 • La competència pedagògica
 • Professorat inhibit
 • Professorat autoritari
 • El "feeling" educatiu: professorat assertiu

TEMA C. Els conflictes entre alumnes

La mala relació interpersonal entre companys és la segona causa de conflictes a l'escola. L'assetjament escolar (bullying) és una de les seves manifestacions més extremes en un nombre de casos força reduït però que resulten molt dolorosos per a les persones que s'hi veuen afectades i per a les seves famílies. Existeixen programes educatius a diferents països que estan resultant molt eficaços per enfrontar-los.

 • La socialització natural i més equitativa
 • Alumnat inhibit i aïllat
 • Alumnat agressiu
 • Companys i amics: alumnat assertiu

TEMA D. Els conflictes a l'entorn escolar

Una font important de problemes té lloc a l'entorn proper escolar i les seves dependències annexes. També cal vetllar per la seguretat en aquests espais i temps amb estratègies de prevenció i intervenció interprofessionals.

 • L'escola difusora d'educació a la comunitat
 • Entorn indiferent i deteriorat
 • Entorn violent
 • Entorn propici: comunitat i ciutat educadores

» Esquemes

Una font important de problemes té lloc a l'entorn proper escolar i les seves dependències annexes. També cal vetllar per la seguretat en aquests espais i temps amb estratègies de prevenció i intervenció interprofessionals.

 • TEMA A. Els conflictes escola/família.
  1. Plantejament
  2. Casos pràctics: casos reals de manca de confiança mútua i d'interferència de funcions entre escola i família.
  3. Signes d'alerta (debat)
  4. Orientacions (pautes d'actuació)
 • TEMA B. Els conflictes professorat/alumnat .
  1. Plantejament
  2. Casos pràctics: casos reals d'indisciplina i faltes de respecte entre professors i alumnes.
  3. Signes d'alerta (debat) .
  4. Orientacions (pautes d'actuació)
 • TEMA C. Els conflictes entre alumnes .
  1. Plantejament
  2. Casos pràctics: casos reals de violència verbal (insults, amenaces) i física (cops, baralles) i d'assetjament continuat entre companys d'escola.
  3. Signes d'alerta (debat).
  4. Orientacions (pautes d'actuació) .
 • TEMA D. Els conflictes en l'entorn escolar
  1. Plantejament.
  2. Casos pràctics: casos reals de tràfic de drogues fora del centre, de vandalisme a les instal·lacions i de violència i baralles al llindar del centre.
  3. Signes d'alerta (debat).
  4. Orientacions (pautes d'actuació).

L’obra ordena, classifica i sistematitza el conjunt de relacions convivencials dins de l’àmbit escolar i de la seva relació amb l’àmbit familiar dels alumnes, oferint respostes educatives.

La realització es planteja amb escenes desenvolupades per actors professionals, la claredat de les quals provoca un debat entre els usuaris d’aquest material.

La presentació consisteix en un llibre amb esquemes i pautes d’orientació, així com 4 DVD de més de 2 hores de durada total.

 

El preu és de 210* euros, IVA i despeses d’enviament incloses.

 


*El preu inclou un 15% de descompte per a Biblioteques Públiques.