Barra

Educar en valors

Documento sin título


Eulàlia Paredes
Pedagoga

Dolors Ribera
Psicòloga

 

L'obra Educar en valors respon al creixent interès de la nostra societat per l'educació, per la manera com hem de transmetre valors als nostres fills. L'objectiu de tenir una societat millor fa que des de diversos àmbits es tingui un interès en la manera d'inculcar als joves factors com la responsabilitat, el respecte, l'empatia i l'autocontrol.

Educar en valors ofereix respostes a aquest interès social per la transmissió de valors als joves i mètodes i materials per tal que aquesta transferència de valors sigui posada en pràctica de la manera més satisfactòria possible.

Els adolescents han de ser capaços de ser responsables en allò que té a veure amb les seves tasques diàries i obtenir una autodisciplina, sabent distingir entre el deure i el plaer per, d'aquesta manera, poder-se integrar amb menys dificultat al món adult. També és bàsic que els adolescents aprenguin a ser conscients de la importància de tenir cura del cos i de les repercussions negatives que té per la vida diària la despreocupació de la pròpia salut.

És també molt important que els adolescents tinguin molt present el concepte de civisme i la importància de complir les normes socials i ho apliquin al seu dia a dia, ja sigui en la relació amb altres persones o en el respecte que han de tenir al medi ambient, de manera que participin en la societat tractant de millorar-la.

Un altre aspecte tractat és el del respecte. És clau que els adolescents es respectin a si mateixos i aprenguin a respectar els altres, ja que d'aquesta manera ells també seran respectats. Han de tenir molt clar que les diferències entre els éssers humans han de ser sempre respectades, ja que ofereixen múltiples ensenyaments i ajuden a la formació de les persones.

Cal destacar-se la importància de saber situar-se al lloc dels altres. Si els adolescents són capaços d'aconseguir entendre les emocions dels altres i d'aconseguir aprendre a reprimir les seves pròpies reaccions negatives, seran també capaços de mantenir una bona convivència, la qual ajudarà a que la vida diària sigui més fàcil.

L'obra consta d'un llibre i 4 DVD de més de 4 hores de durada en total. En ella s'hi combinen escenes desenvolupades per un grup d'adolescents, actors professionals, amb els comentaris aclaridors de l'Eulàlia Paredes i la Dolors Ribera pas a pas i concepte a concepte.

El tractament de tots els temes segueix l'esquema següent:

Anàlisi 1
Debat 1
Plantejament
—›
Anàlisi 2
—›
Debat 2
—›
Conclusió
Anàlisi 3
Debat 3

El llibre i els DVD ofereixen unes pautes de transmissió de valors als adolescents, per tal que els apliquin a la seva vida diària. Aquests valors, que són, entre d'altres, el civisme, el respecte i la responsabilitat, havien quedat relegats a un segon pla en el terreny de l'educació i, actualment, han tornat a recobrar la seva importància. Així, l'obra Educar en valors, presenta una temàtica actual, el contingut de la qual ofereix conceptes teòrics i pràctics destinats a facilitar l'aplicació d'aquests valors per part dels adolescents.

 

El preu de l'obra és de 215* euros, IVA i transport inclòs.*El preu inclou un 15% de descompte per a Biblioteques públiques.

BLOC A: APRENDRE A SER RESPONSABLE

 1. Responsabilitat vers un mateix
 2. Responsabilitat vers les tasques que cal desenvolupar
 3. Responsabilitat en el consum
 4. Responsabilitat vers la societat

Aquest bloc explica les responsabilitats que han d'aprendre a adquirir els adolescents, ja sigui vers ells mateixos, com vers els altres, per, així, poder formar-se més adequadament com persones.


BLOC B. APRENDRE A SER RESPECTUÓS

 1. Aprendre a ser respectuós amb un mateix.
 2. Aprendre a ser respectuós amb els altres.
 3. Aprendre a ser respectuós amb l'entorn.
 4. Aprendre a ser respectuós amb la diferència.

Els quatre temes que componen aquest bloc van destinats a aportar informació, reflexió i debat sobre quatre àmbits en els quals hem d'aplicar el respecte si volem aconseguir una convivència harmònica amb nosaltres mateixos, amb els que ens envolten i amb el nostre entorn .


BLOC C. APRENDRE A SER EMPÀTIC

 1. Sensibilitat vers els altres.
 2. Solidaritat i cooperació.
 3. L'amistat.
 4. Civisme.

Aquest tercer bloc explica la necessitat de ser capaços d'entendre els altres, de posar-nos en el seu lloc per, així, enfortir les relacions humanes, fomentar la comunicació entre les persones i millorar la societat.


BLOC D. APRENDRE A AUTOREGULAR-SE

 1. Autoconeixement.
 2. Autocontrol de les emocions.
 3. Acceptació de las normes.
 4. Alegria i optimisme.

En aquest darrer bloc s'explica la importància de l'autoconeixement. Si l'adolescent es coneix ell mateix serà capaç de controlar els seus impulsos negatius i d'afrontar les contrarietats amb una actitud més positiva.